Raport o rewolucyjnych zmianach w ZUS – Fiabilis CG Social Security Insight 2021

Zmiany w ZUS

Rząd zdecydował się na reformę systemu ubezpieczeń społecznych i wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w rozliczeniach z płatnikami składek.

Zebraliśmy najważniejsze z planowanych regulacji, opisaliśmy ich pozytywny i negatywny wpływ na procesy w organizacji w raporcie Fiabilis CG Social Security Insight 2021, do lektury którego gorąco zachęcamy.

W raporcie omawiamy m.in.:

  • obecne regulacje i nadchodzące zmiany w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS,
  • projekt „14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021-2023+”, który poświęcony jest automatyzacji procesu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, rozliczeń.

Wskazujemy również rekomendowane przez nas działania, dzięki którym Państwa organizacja efektywnie dostosuje się do nowych wymagań legislacyjnych.

Z raportu można dowiedzieć się m.in.:

  • Jakie czekają nas zmiany szykuje ZUS w zakresie rozliczania kosztów ubezpieczeń społecznych?
  • Jak nowe rozwiązania ZUS wpłyną na obszar rozliczeń i wzrost kosztów wynagrodzeń w organizacji?
  • Na co należy zwrócić uwagę i jak przygotować się do wdrożenia zmian?

Zachęcamy do wypełnienia formularza i pobrania raportu.

Pobierz raport "Fiabilis CG Social Security Insight 2021"

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fiabilis Consulting Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 124/12, tel.: +48 22 400 30 83, e-mail: biuro@fiabilis.pl, 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mail: iod@fiabilis.pl 3. Dane będą przetwarzane w celu przekazania linku do pliku, informowania mnie o zmianach w przepisach prawa oraz bieżącej działalności Fiabilis Consulting Group. w tym w celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi pobranie pliku. 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania