Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  s

  Zmiana dyrektywy UE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

  Kraje członkowskie UE do 30 lipca 2020 roku powinny przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Prace legislacyjne w Polsce i wielu innych Państwach członkowskich nie zostały jeszcze zakończone.

  Dyrektywa wprowadza znaczącą zmianę w sferze wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy na terenie Państw Członkowskich i opiera się na zasadzie równego traktowania pracowników w sferze wynagrodzenia za pracę a pracownik delegowany powinien otrzymać takie samo wynagrodzenie jak pozostali pracownicy.

  Wynagrodzenie oznacza wszystkie elementy składowe wynagrodzenia obowiązkowe na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub na mocy umów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych, które zostały uznane w tym Państwie Członkowskim za powszechnie stosowane. Państwa Członkowskie mają obowiązek opublikowania i aktualizacji na jednej krajowej stronie internetowej informacji o warunkach zatrudnienia w tym informacje o elementach składowych wynagrodzenia oraz o wszystkich warunkach zatrudnienia.

  Przy porównywaniu wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi delegowanemu i wynagrodzenia należnego zgodnie z krajowym ustawodawstwem i/lub praktyką przyjmującego państwa członkowskiego pod uwagę należy brać kwotę wynagrodzenia brutto. Porównywać należy całkowite kwoty wynagrodzenia brutto, a nie poszczególne elementy składowe wynagrodzenia, które są obowiązkowe zgodnie z niniejszą dyrektywą. Dodatki z tytułu delegowania należy uznawać za część wynagrodzenia i brać pod uwagę przy porównywaniu kwot wynagrodzenia brutto, chyba że dodatki te dotyczą wydatków faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

  Oprócz kwestii właściwego wynagrodzenia, na pracodawcach spoczywają też nowe obowiązki zgłoszeniowe oraz informacyjne w stosunku do instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy. Ograniczeniu ulega również okres podczas którego możemy oddelegować pracownika, który wynosi 12 miesięcy a w szczególnych sytuacjach do 18 miesięcy.

  Wspieramy w Polsce, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech organizacje zainteresowane prawidłowym wdrożeniem przepisów nowej dyrektywy. Zapraszamy do kontaktu!