Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  s

  Ozusowanie umów zlecenie

  W Krajowym Programie Odbudowy, nad którym obecnie pracuje rząd, ponownie rozważana jest kwestia objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich umów cywilnoprawnych. Polska zobowiązała się wdrożyć tę reformę wobec Unii Europejskiej, aby Komisja Europejska zaakceptowała KPO. Brak jeszcze konkretnych informacji, jak ostatecznie projekt oskładkowania umów zlecenie miałby wyglądać i kiedy miałyby wejść w życie oraz czy obecnie dobrowolna składka chorobowa będzie obowiązkową dla wszystkich zleceniobiorców. Pewne jest jednak to, iż po wprowadzeniu tej reformy wzrosną koszty pracodawców, którzy będą musieli odprowadzić składki za zleceniobiorcę, a sam zleceniobiorca otrzyma netto mniejszą kwotę.

  Zgodnie z informacją zawartą na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem tego projektu jest: „uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek.”

  Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-niektorych-innych-ustaw4.

  Co zmiana ta oznacza dla zleceniobiorcy i jak wpłynie na zmianę jego wynagrodzenia?

  Dotychczas, zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych jeśli zleceniobiorca miał przychody z innych źródeł (tj. umów o pracę, umów zlecenie itp.) i uzyskał z tego tytułu minimalne wynagrodzenie za pracę oraz był objęty składkami na ubezpieczenia społeczne, wówczas z kolejnej umowy zlecenie podlegał tylko obowiązkowej składce zdrowotnej. Reforma od 2023 roku zakłada bowiem, iż każdy zleceniobiorca będzie podlegał oskładkowaniu, niezalenie od osiągniętego przychodu.

  Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie oraz różnice w wynagrodzeniu u zleceniobiorcy ze składką zdrowotną (zasady wyliczania według obowiązujących przepisów) vs. po ozusowaniu umów zlecenie:

  Oskładkowanie umów zlecenie

  Autorka: Agata Niska – Payroll Consultant