Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Nowelizacja w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada wprowadzenie szeregu zmian w obrębie PPK. Wielkość z tych reform weszła już w życie od 4 czerwca 2022 r., pozostałe zaś wymagają dłuższego czasu na wdrożenie i mają być wprowadzone do listopada 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany, które weszły w życie lub mają wejść w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

 1. Ustalono zasady zwrotu nienależnych wpłat na PPK.
 2. Zdefiniowano podmiot zatrudniający.
 3. Zdefiniowano numer identyfikacyjny.
 4. Zmieniono termin obliczania pierwszej wpłaty.
 5. Dookreślono moment obowiązku uwzględnienia deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej.
 6. Wskazano procedurę informacyjną w przypadku rozpoczęcia wypłaty środków dla uczestników, którzy ukończyli 60 lat.
 7. Wprowadzono obowiązek składania na wezwanie PFR oświadczeń przez podmioty niezobligowane do stosowania Ustawy o PPK.
 8. Umożliwiono zmianę momentu zawarcia umowy o prowadzeniu PPK w imieniu i na rzecz uczestnika.
 9. Wprowadzono zmiany w przyznawaniu dopłat rocznych, jeżeli pracodawca nie współfinansuje uczestnictwa.
 10. Doprecyzowano zasady przystępowania potencjalnych uczestników w wieku 55-70 lat.
 11. Zmieniono zasady obowiązku informacyjnego w zakresie przekazywania podmiotowi zatrudniającemu przez instytucję finansową informacji o dokonywanych wypłatach, transferach i zwrotach środków.

Szczegółowe opisy każdej z wprowadzonych zmian w Ustawie o PPK dostępne na stronie MojePPK.pl.

 

Autorki: Małgorzata Juryniec – Payroll Consultant, Agata Niska – Payroll Consultant