Rozwiązania dla branży spożywczej generujące oszczędności

Branża spożywcza to jedna z niewielu gałęzi polskiego przetwórstwa, która w 2020 r. utrzymała względnie stabilny poziom produkcji. To trend, który utrzymuje się pomimo trwającej pandemii. Przetwórstwo żywności jest jedną z zaledwie 9 (na 22) gałęzi polskiego przetwórstwa, które w ciągu 12 miesięcy od wybuchu pandemii (marzec 2020 r. – luty 2021 r.) odnotowała wzrost wartości produkcji sprzedanej (+2% RdR). Według danych GUS w sektorze produkcji spożywczej w Polsce w 2021 roku zatrudnionych było prawie 400 000 pracowników.

Wyzwania branży spożywczej

Branża produkcji spożywczej mierzy się z wieloma wyzwania mającymi istotny wpływ na wskaźnik cash flowEBITDA. Zmieniające się otoczenie biznesowe i prawne wymuszają konieczność skupiania się na projektach generujących oszczędności i podnoszących efektywność kosztową organizacji. Wpływ na tę sytuację mają m.in.:

 • wzrost wynagrodzenia minimalnego,
 • wysoka inflacja,
 • wzrost kosztów produkcji,
 • silna presja na wzrost wynagrodzeń wśród pracowników.

Narzędzia obniżające koszty

Opierając się na danych ZUS, tylko w 2019 r. na kontach płatników widniało ponad 2,5 mld zł nadpłat. Bazując na naszym doświadczeniu, zauważamy, że branża produkcji spożywczej jest sektorem o wysokim potencjale oszczędnościowym w zakresie kosztów ubezpieczeń społecznych.

Nowe przepisy Ustawy o SUS z 24 czerwca 2021 r. wkrótce ograniczą możliwość składania korekt deklaracji rozliczeniowej do 5 lat wstecz. To już ostatni moment, aby odzyskać oszczędności jeszcze na starych zasadach tj. dla ponad 10 lat wstecz w ramach przewidzianego przepisami okresu przejściowego. Rok 2022  upłynie pod znakiem umiejętnego zarządzania kosztami pracy.

Warto zainteresować się tą tematyką i uzyskać dodatkowe korzyści dla swojej organizacji. Istnieją bowiem sprawdzone rozwiązania analityki kosztów pracy, które pozwalają w modelu success fee obniżyć koszty średnio o kilka procent wartości całkowitego rocznego budżetu wynagrodzeń.

O szczegółach mówią nasi eksperci:

Zachęcamy do umówienia bezpłatnej konsultacji z naszymi ekspertami:

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fiabilis Consulting Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 124, tel.: +48 22 400 30 83, e-mail: biuro@fiabilis.pl,
  2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mail: iod@fiabilis.pl
  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie w ramach formularza kontaktowego przy użyciu poczty elektronicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
  4. Podanie Danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi odpowiedź na przesłane zapytanie.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.