Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  s

  Korekty deklaracji PFRON – podstawowe zasady

  PFRON

  W lutym 2022 r. zostały wprowadzone nowe deklaracje wpłat na PFRON dla przedsiębiorstw, które są zobowiązane dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz. Na co należy zwrócić uwagę przy ich korygowaniu?

  Nowy formularz deklaracji

  Korekty deklaracji, które będą dokonywane za okres przeszły (nawet do 5 lat wstecz) składa się na nowym formularzu.

  Osoby niepełnosprawne

  W nowym wzorze nie ma podsumowania osób niepełnosprawnych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to czy w prawidłowej komórce i z odpowiednim stopniem niepełnosprawności zadeklarowaliśmy osoby z niepełnosprawnością. Należy uważnie  czytać orzeczenia po to, aby w pełni wykorzystać aspekt informacji w nich zawartych, a w szczególności zwrócić uwagę na okres jego ważności.

  Stan zatrudnienia

  Jeżeli korygujemy stan zatrudnienia to należy zwrócić uwagę na to, czy liczbę zatrudnienia wskazaną w deklaracji w etatach (E) wpisaliśmy w odpowiednim polu, gdyż zdarzają się pomyłki w deklaracji w osobach (O). Należy również sprawdzić, czy przy deklarowaniu stanu zatrudnienia korzysta się ze wszystkich możliwych odliczeń.

  Uzasadnienie korekty

  Po wypełnieniu i wysłaniu korekt deklaracji w systemie e-PFRON2 warto wysłać pismo do PFRON’u, w którym zamieścimy wyjaśnienie przyczyny złożenia korekt deklaracji oraz dołączymy stosowne dokumenty. Dokumentami, które powinny stanowić załącznik do wyjaśnień mogą być np. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku korekty liczby osób niepełnosprawnych oraz zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZWUA. W szybszym przetworzeniu i zatwierdzeniu naszych korek deklaracji przez PFRON może pomóc zestawienie osób wskazujące dane osób ujętych w korekcie.

  Obniżenie wpłaty należnej

  Należy sięgnąć do dokumentów INF-u jakie otrzymujemy od dostawcy jeżeli korzystamy z obniżenia wpłat na PFRON, które są wykazywane w załączniku do deklaracji DEK-I-u. Nowe wzory deklaracji wymagają bowiem podania większej ilości danych zawartych w INF-u.

  Po uzupełnieniu daty otrzymania informacji INF-u samoczynnie wypełnia się termin wykorzystania przysługującej nam ulgi  w obniżeniu należnych wpłat. To nowe udogodnienie, które otrzymaliśmy wraz z nowymi wzorami deklaracji.

  Obecnie w DEK-I-u można wskazać wyłącznie dane z INF-u, na podstawie których zamierzamy w danym miesiącu obniżyć wpłatę należną do PFRON.

  Autorka: Małgorzata Gaik – ekspert w obszarze PFRON i składki wypadkowej

  Korekta PFRON

  Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki ułatwią Państwu wykonanie korekt deklaracji oraz przyśpieszą proces ich akceptacji przez PFRON. Fiabilis Consulting Group służy wsparciem w wykonaniu korekt. Zachęcamy do kontaktu – telefonicznego lub poprzez formularz www.