Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania

  Jakiego rzędu oszczędności może wygenerować analiza Fiabilis CG dla mojej organizacji?
  Oszczędności generowane przez Fiabilis zależą od wielu czynników i mogą wynosić do kilku procent całkowitego rocznego budżetu wynagrodzeń organizacji.
  Jak wygląda proces analizy, którą przeprowadza Fiabilis?

  Po dopełnieniu formalności takich jak podpisanie umowy o współpracy nasz ekspert kontaktuje się z wyznaczoną przez Twoją organizację osobą, aby doprecyzować zakres danych, jakie Fiabilis podda analizie. Oczywiście w przypadku każdego realizowanego projektu otrzymujesz wsparcie naszego zespołu analityków, który będzie Cię wspierał w przygotowaniu danych, co pozwala ograniczyć zaangażowanie czasowe Klienta do niezbędnego minimum.

  Następnie, po otrzymaniu dokumentów, rozpoczynamy proces wnikliwej analizy, który trwa do 3 miesięcy. Analizujemy całość ubezpieczeń społecznych w organizacji i kosztów okołopłacowych ponoszonych przez pracodawcę. Nasza analiza opiera się na weryfikacji, czy zastosowane przez Twoją firmę rozwiązania wyczerpują wszystkie dostępne na rynku możliwości.

  Po zakończeniu analizy przygotowujemy raport, w którym prezentujemy m.in. zidentyfikowane oszczędności i rekomendacje oraz najlepsze rynkowe rozwiązania, które poprawią wyniki finansowe Twojej organizacji. Po prezentacji raportu to Ty podejmujesz decyzję o wdrożeniu poszczególnych zaleceń. Nasz zespół będzie Cię oczywiście wspierał przez cały okres wdrożenia zaproponowanych przez nas rekomendacji.

  Czym różni się analiza Fiabilis od tych proponowanych przez inne firmy?

  Bardzo często przeprowadzamy analizy w organizacjach, które korzystały już z tego typu usług oferowanych przez inne firmy, i mimo to znajdujemy znaczne oszczędności, ponieważ jako jedyna firma na polskim rynku analizujemy cały zakres ubezpieczeń społecznych. Nie ograniczamy się jedynie np. do składki wypadkowej.

  Dzięki współpracy z naszą firmą Twoja organizacja otrzyma rozwiązania idealnie dopasowane do struktury płac wybrane z szerokiego wachlarza rozwiązań dostępnych na rynku.

  Na ile współpraca z Fiabilis będzie dla mnie czasochłonna?
  W przypadku każdego realizowanego projektu otrzymujesz wsparcie naszego zespołu analityków, który wspomaga Twoją organizację w przygotowaniu danych, co pozwala ograniczyć zaangażowanie czasowe Klienta do niezbędnego minimum.

  W zdecydowanej większości analizowanych przez nas obszarów pracujemy na danych elektronicznych, generowanych bezpośrednio z Twojego systemu kadrowo-płacowego lub innych systemów HRIS.
  Po otrzymaniu danych ich analiza oraz przygotowanie raportu odbywają się w naszym biurze w Warszawie – na tym etapie nie angażujemy już Twojej organizacji.

  Z czego wynikają wdrażane przez Was środki finansowe w organizacjach?
  Doskonale wiemy, że dynamicznie zmieniające się przepisy oraz zmiany organizacyjne silnie wpływają na optymalność i aktualność rozliczeń kosztów wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę liczbę obowiązków i zadań w działach HR oraz ograniczenia czasowe, pełna analiza całości rozliczeń kosztów wynagrodzeń w organizacji nie zawsze jest możliwa. Dlatego organizacje powierzają nam proces analizy, aby zweryfikować, czy korzystają ze wszystkich dostępnych przepisów, czy w pełni realizują przysługujące im prawa pracodawcy i płatnika składek, a także czy istnieją obszary do rozwoju ich procesów kadrowo-płacowych.

  Wdrażane przez nas środki finansowe bardzo często wynikają z niedoskonałości systemów IT wykorzystywanych w procesie rozliczania wynagrodzeń. Wyłącznie analiza rozliczeń kosztów wynagrodzeń przeprowadzana indywidualnie dla każdego z pracowników pozwala na rzetelną diagnozę procesu oraz na zaproponowanie najlepszych rozwiązań i usprawnień. Wiążę się to jednak z koniecznością analizy bardzo dużych zakresów danych. Niestety działy kadr i płac nie są bardzo często w stanie wygospodarować odpowiedniej ilości czasu na taki projekt. Wtedy korzystają ze wsparcia naszych specjalistów.

  Czy Wasza usługa rzeczywiście nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla naszej organizacji?
  Zgadza się – wynagradzamy się wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach naszej analizy zidentyfikujemy i zaprezentujemy rozwiązania, które wygenerują dla Twojej organizacji dodatkowe środki finansowe, które zostaną przez Ciebie wdrożone i zaakceptowane przez stosowne organy administracji.
  Czy Wasze rekomendacje są w pełni legalne?
  Tak, nasze rekomendacje zawsze opieramy na podstawie prawnej prezentowanej w raporcie z analizy, dzięki czemu możesz ją zweryfikować. Pobieramy wynagrodzenie tylko wówczas, gdy zidentyfikujemy oszczędności dla Twojej organizacji, które zostaną przez Ciebie wdrożone i zaakceptowane przez właściwe organy administracji. W naszym interesie nie jest więc prezentowanie rozwiązań, które mogą zostać prawnie zakwestionowane. Zawsze działamy w 100 proc. legalnie.
  Czy przekazywane Wam dane będą bezpieczne?
  Biorąc pod uwagę charakter naszej działalności, bezpieczeństwo danych naszych Klientów ma dla nas strategiczny charakter. Dlatego nasze procesy wewnętrzne i ochrona informacji (w tym danych osobowych) oraz systemy IT funkcjonują w oparciu o najwyższy rynkowy standard i normę ISO 27001 dla wszystkich obszarów naszej działalności. Spełniają również wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Należymy do: