Diety przy podróży służbowej i potrzeba zmiany kilometrówki

28 lipca br. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które zmienia wysokość diety z tytułu podroży służbowej. W związku z tą zmianą wzrasta również ryczałt za nocleg i za dojazd środkami komunikacji miejscowej.

Kiedy zmienią się stawki kilometrówki?

Kilometrówka została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Od 2007 roku na niezmiennym poziomie i wynosi:

Przy rosnących cenach paliw i kosztów cen samochodów i coraz dłuższego czasu oczekiwania na nowe auta a także wzrostu kosztów utrzymania samochodu obecne stawki również powinny ulec zmianie.

 

Autorka: Sylwia Mitura-Lis – Head of Consulting