Czy ZUS podwyższył Twojej firmie składkę wypadkową w 2020 r.?

ZUS opublikował raport dotyczący składki wypadkowej za rok 2019. Z raportu wynika, że ponad 50% płatnikom obniżył stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Na wysokość składki ma wpływ liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu. Powyższe dane, połączone z rodzajem działalności wykonywanej przez firmę, wpływają na wysokość stopy procentowej. Tak skonstruowana budowa składki wypadkowej ma motywować płatników składek do efektywnych działań
w zakresie prewencji wypadkowej oraz do przestrzegania przepisów bhp.

ZUS IWA za 2019

W roku składkowym, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe, jakie obowiązywały do 31 marca 2020 r. Ogólne zasady ustalania wysokości tej składki nie uległy zmianie w stosunku do roku składkowego 2019/2020.

Według danych ZUS, informację IWA za 2019 złożyło 187,1 tyś płatników tj. o 3,1 tys. płatników więcej w porównaniu do 2018, co daje wzrost o 1,7%.

Na rok składkowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. ZUS ustalił wysokość stopy procentowej składki dla 151,4 tys. płatników, tj. dla 4,5 tys. płatników więcej niż za okres składkowy 2019/2020. Najliczniejszą grupę płatników, którzy złożyli informację ZUS IWA za trzy kolejne lata i którym ZUS ustalił stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowili płatnicy prowadzący działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego: 19 % płatników, w handlu hurtowym i detalicznym: 17,9%, w edukacji: 14,7%.

W 2019 r., w odniesieniu do 2018 r., wykazano o 2 125 osób mniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy co stanowi 2%  poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich mniej o 78 osób co daje nam 9,7%; zatrudnionych w warunkach zagrożenia wykazano mniej o 1,7 tys. osób czyli 2%.

W 2019 r., w odniesieniu do 2018 r., wykazano:

  • 2 125 mniej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy co stanowi 2% poszkodowanych
  • 78 osób poszkodowanych mniej w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich co daje nam 9,7%;
  • 1,7 tyś mniej osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czyli 2%.

Trend spadkowy w zakresie liczby wypadków przełożył się na wysokość składki procentowej na ubezpieczenie wypadkowe. W ten sposób ZUS obniżył stopę procentową w przypadku 54,3% płatników, podwyższył w przypadku 12,1% i utrzymał podstawową stopę składki u 33,6% płatników (co przedstawia poniższy wykres).

Spadek wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe wśród płatników składek potwierdza,  że coraz więcej pracodawców inwestuje w poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Należy pamiętać, że wiele organizacji nie jest świadomych faktu opłacania zawyżonej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jest to bardzo złożony obszar i tylko szczegółowa analiza wszystkich jej części składowych, pozwala uniknąć nadpłat w tym zakresie.
Serdecznie zapraszam Państwa do  kontaktu. Chętnie pomożemy przeanalizować ten obszar a wygenerowane oszczędności będziecie mogli Państwo zainwestować w poprawę zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników lub w inne strategiczne obszary działalności swojej organizacji.

Małgorzata Gaik, Project Manager Fiabilis CG