Badania BHP w kontekście ustaw covidowych

16 maja 2022 r.  zniesiono w Polsce stan epidemii. Nadal obowiązuje jednak stan zagrożenia epidemicznego. To pozwala na korzystanie z pewnych ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie tematyki BHP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie w zakresie BHP, które zostały uregulowane tzw. ustawami covidowymi. Wskazujemy także podstawę prawną i termin ich obowiązywania:

Przygotowała: Małgorzata Juryniec – Payroll Consultant