Planowane zmiany w PIT to kolejna rewolucja w systemach kadrowo-płacowych

Polski Ład

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów obszerny projekt ustawy wdrażający zmiany w PIT zaprezentowane w Polskim Ładzie nakłada na pracodawców obowiązek wprowadzenia rozwiązań polegających na aktualizacji systemów kadrowo-płacowych. Będą zobowiązani do ich implementacji do końca roku, aby naliczanie wynagrodzeń odbywało się zgodnie z nowymi zasadami już od 2022 roku.

Zmiana progów podatkowych

Jednymi z najbardziej istotnych zmian są nowe progi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Proponowane jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł dla wszystkich podatników, bez względu na wysokość ich dochodów. Oznacza to zarówno obniżenie podatku dla najmniej zarabiających, jak i usunięcie dotychczasowego skomplikowanego algorytmu liczenia kwoty zmniejszającej.

Zmieni się także drugi próg podatkowy, który zostanie podniesiony z 85 528 zł do 120 tys. zł. To pozornie znaczący wzrost, ale jeżeli przyjrzymy się realnej wartości pieniądza to zauważymy, że ta zmiana nieznacznie przekroczy inflację za ostatnie 12 lat, która wyniosła w sumie 29,3%.

 

Zmiany i nowości w ulgach podatkowych

Równolegle jest wprowadzana zmiana podwyższająca obciążenia podatkowe. Zostanie zlikwidowana możliwość odliczenia 7,75% składki zdrowotnej od podatku dochodowego i podatnicy będą płacić pełne 9% składki zdrowotnej. Likwidacja tego odliczenia dla części podatników zostanie zrekompensowana tzw. ulgą dla klasy średniej. Pracownicy z przychodem rocznym wynoszącym pomiędzy 68 412, a 133 692 zyskają nową ulgę dla pracowników liczoną złożonym algorytmem z mnożnikami będącymi liczbami z 8 miejscami po przecinku, czy też liczbą ujemną.

Większe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie

W ostatniej części projektu zostało dodane nowe zwolnienie z podatku dochodowego, które ma zachęcić pracowników do zgłaszania pracodawców zatrudniających na tzw. czarno. Dotychczas zgłaszający naruszenie pracownik był karany za nieujawnienie dochodów i musiał zapłacić zaległy, należny podatek. Zapowiadano, że zostanie z tego zwolniony jedynie, kiedy zgłosi nieprawidłowości. Proponowane zmiany jednak mają przenieść na pracodawcę obowiązek zapłaty podatku od nieujawnionego dochodu z tytułu pracy niezależnie od okoliczności.

KOMENTARZ AUTORA (Łukasz Jasiński –  Business Development Manager w Fiabilis Consulting Group)

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki – tak obszerny projekt zmian będzie konsultowany wyjątkowo krótko – raptem parę tygodni. Celem jest zakończenie procesu legislacyjnego do 30 listopada. Oznacza to, że pracodawcy będą mieli tylko miesiąc na wdrożenie nowego sposobu naliczania podatku dochodowego dla swoich pracowników od opublikowania finalnej wersji ustawy.

Wszystko wskazuje na to, że proponowane zmiany mogą okazać się problematyczne, a czas na ich wdrożenie będzie wyjątkowo krótki. Częściowo upraszczają naliczenia poprzez uproszczenie kwoty wolnej od podatku i likwidację odliczenia części składki zdrowotnej, ale w zamian wprowadzają jeszcze bardziej skomplikowaną ulgę dla pracownika. Dla dostawców systemów kadrowo-płacowych dużym wyzwaniem będzie wdrożenie algorytmu z mnożnikiem posiadającym 8 miejsc po przecinku i występującym w formie ujemnej. Działy kadr i płac czekają stresujące miesiące, podobne do tych co przy poprzedniej obniżce podatku dochodowego i wprowadzeniu ulgi dla młodych.

Zmiany w PIT to nie jedyna rewolucja, do której będą musieli dostosować się  pracodawcy. Planowane są także nowe regulacje w systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe informacje dostępne są w raporcie przygotowanym przez ekspertów Fiabilis Consulting Group: Raport o rewolucyjnych zmianach w ZUS – Fiabilis CG Social Security Insight 2021.