Praeventis

Doradztwo i zarządzanie ryzykiem,
usprawnienia procesów kadrowo-płacowych

Co robimy?

Wspieramy Twoją organizację w analityce kadrowo-płacowej, zarządzaniu ryzykiem i w doradztwie kadrowo-płacowym. Nasz zespół analityków posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywane w działach kadr i płac, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak również specjalistów Business Intelligence, analityków baz danych oraz prawników i adwokatów specjalizujących się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych pomoże Ci w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian organizacyjnych oraz procesowych w zakresie kadr i płac oraz w zarządzaniu ryzykiem.

Obszary ekspertyzy Praeventis

Jak działamy?

  • Analizujemy dane kadrowo-płacowe dla bieżących potrzeb organizacji, a następnie tworzymy dedykowane rozwiązania wspierające podejmowanie strategicznych decyzji przez organizacje (m.in. w zakresie analityki kosztów pracy, benefitów i świadczeń pozapłacowych, zmian w systemach kadrowo-płacowych, usprawnienia procesu współpracy z outsourcerem płac, analizy środowiska pracy i BHP).

  • Naszym celem jest ulepszanie procesu współpracy Twojej organizacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oferujemy Twojej firmie szczegółową analizę obszarów generujących możliwe ryzyka kontrolne oraz wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem – wszystko to w oparciu o autorską metodologię.

    Nasi eksperci wspierają Twoją organizację zarówno przed, w trakcie, jak i po kontroli organów administracji publicznej, dbając o to, aby rozliczenia składek w pełni odpowiadały na wymagania kontrolne w/w instytucji oraz aktualne orzecznictwo w tym zakresie. Dzięki takim działaniom promujemy organizacje, które rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań składkowych.

  • Nasi eksperci służą wsparciem oraz doradztwem w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian organizacyjnych i procesowych w zakresie kadr i płac.

    • Aktualizujemy bieżące polityki i dokumentację kadrowo-płacową dla Klienta (m.in. regulaminy oraz inne wewnętrzne akty prawne).
    • Wspieramy prawnie naszych Klientów we wszelkich kwestiach związanych z obszarem ubezpieczeń społecznych i prawem pracy.

  • Na podstawie analizy danych tworzymy dedykowane szkolenia, które aktualizują procesy i wiedzę z zakresu kadr i płac w organizacji i odpowiadają na bieżące potrzeby organizacji.

Do każdego projektu wyznaczamy dedykowanego Project Managera, który będzie z Tobą w stałym kontakcie na każdym etapie realizacji projektu.

FIABILIS CONSULTING GROUP
Aleja Niepodległości 124
02 – 577 Warszawa
biuro@fiabilis.pl
+48 22 400 30 83