Pracuj z nami

Pracuj z nami

 • Dodaj lub przeciągnij pliki z CV i Listem motywacyjnym
  Accepted file types: doc, pdf.
  Plik CV i List motywacyjny (doc,pdf)
  Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fiabilis Consulting Group Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie,+48 22 400 30 83, e-mail: biuro@fiabilis.pl,
  2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mail: iod@fiabilis.pl
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

FIABILIS CONSULTING GROUP
Aleja Niepodległości 124/12
02 – 577 Warszawa
biuro@fiabilis.pl
+48 22 400 30 83