Najnowszy Raport Fiabilis „Procedury zwolnień pracowniczych w erze pandemii”

Pandemia Covid-19 znacząco wpływa na globalny rynek pracy. Od początku kryzysu jesteśmy każdego dnia z naszymi Klientami, wspierając działy HR w generowaniu dodatkowych środków finansowych, zarządzaniu kosztami pracy i wdrażaniu krajowych mechanizmów ochrony miejsc pracy dla przedsiębiorstw. Obserwujemy również, że temat zwolnień pracowniczych jest silnie obecny w przestrzeni publicznej i działalności firm.

Jako firma silnie związana z rynkiem pracy i specjalizująca się w analityce kosztów pracy, jesteśmy świadomi, że część dyrektorów i managerów HR w przedsiębiorstwach stoi obecnie przed koniecznością uruchomienia planów redukcji zatrudnienia.  Program zwolnień pracowniczych  podyktowany jest często koniecznością utrzymania płynności finansowej i ciągłości działania firmy. Opierając się na naszej wiedzy i obserwacjach przygotowaliśmy porównanie krajowych mechanizmów regulujących kwestię redukcji zatrudnienia, na 5 głównych rynkach na których działamy tj. Belgia, Francja, Włochy, Polska i Hiszpania. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Fiabilis CG (ENG) >> TUTAJ.

Jako doświadczeni doradcy HR wiemy, że redukcja zatrudnienia jest tylko jednym z elementów strategii zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach naszej działalności służymy wsparciem we wdrażaniu bezpiecznych i mniej inwazyjnych rozwiązań HR, wspierających ciągłość działania firm i utrzymanie miejsc pracy. Nasi specjaliści są każdego dnia do Państwa dyspozycji